ساده خوان ماده 111 قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی ماده 111

ساده خوان ماده 111 قانون مجازات اسلامی

اگر اجرای مجازات تعلیق گردد و به هر علت قرار تعلیق اجرای مجازات لغو گردد مرور زمان از تاریخ لغو قرار تعلیق اجرای مجازات شروع میگردد.
همچنین مطابق این ماده در مواردی که به فرد محکوم، آزادی مشروط اعطاء شده و این حکم لغو گردد مرور زمان از تاریخ لغو حکم آزادی نشروط شروع میشود.

آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین می کند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را اجرا کنند، از آزادی مطلق برخوردار شوند.
در واقع، آزادی مشروط مرحله جدیدی بین زندان و آزادی کامل بوده و حداقل متضمن این مزایاست که محکومین به جرایم، ضمن اقامت کم و بیش طولانی در محیط زندان، به کمک برنامه‌های اصلاحی و تربیتی به تدریج آماده بازگشت به جامعه شده و در نتیجه، از خطراتی که ورود بدون قید و شرط و ناگهانی یک زندانی به جامعه به وجود می‌آورد، جلوگیری می‌کند.

متن ماده 111 قانون مجازات اسلامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *