روش رسیدگی به پرونده های جرائم پزشکی در دادسرا

31/500 تومان

کتاب روش رسیدگی به پرونده های جرایم پزشکی در دادسرا
منطبق با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
نوشته مجید عطایی جنتی – بهاره مسگری – الناز بازرگانی

1 عدد در انبار

دسته: