حضوری یا غیابی بودن رای

رای حضوری و غیابی

حضوری یا غیابی بودن رای بر اساس ماده 406 قانون آئین دادرسی کیفری

شرح رای حضوری یا غیابی:

با توجه به ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه در جرائم موضوع بند «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاه حاضر نشود و لایحه ای هم ارسال نکرده و وکیل نیز معرفی نکند. و دادگاه در اجرای ماده 384 این قانون برای متهم وکیل تسخیری انتخاب کند، آیا رأی صادره حضوری محسوب می‎شود یا غیابی؟

ظاهر عبارت «یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود» مذکور در ماده 406 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، حکایت از «وکیل تعیینی» دارد. یا در مواردی است که با عجز از تعیین وکیل یا امتناع از معرفی وکیل، دادگاه برای متهم وکیل تسخیری تعیین کرده و متهم نیز حضور داشته است. درنتیجه در حالتی که متهم متواری یا مجهول المکان باشد، نظر به این‌که اصولاً ارتباطی بین وکیل تسخیری و موکل وجود ندارد، رأی صادره، غیابی محسوب میشود. و مطابق مقررات، هر زمانی که محکوم ‎علیه رأی غیابی، از آن مطلع شود و به آن اعتراض کند، در همان دادگاه قابلیت واخواهی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *