پروانه وکالت

پروانه وکالت

آیا اگر پروانه وکیل برای شهرستان باشد می‌تواند در تهران دفتر داشته باشد؟

مواد قانونی مرتبط با این موضوع:

ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/06/17

وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند. و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5 در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است. در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

  • تبصره 1- ادامه وکالت در پرونده‌هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده است. و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع وکالت از خویشاوندان تا درجه 3 از شمول این ماده مستثنا است. درصورتی‌که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است .
  • تبصره 2- محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد.
  • تبصره 3- کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.
  • تبصره 4- کسانی که دارای رتبه قضایی بوده‌اند به مدت 3 سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهد داشت متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازات درجه 3 الی 6 خواهد بود.

ماده 7 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376/01/17

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.

 ماده 6 قانون متمم سازمان دادگستری مصوب  1335/06/17:

صاحبان رتبه‌های قضایی دادگستری که به تقاضای خود بازنشسته یا منتظر خدمت می‌شوند، در آخرین حوزه‌ای که قبل از بازنشسته شدن یا انتظار خدمت انجام‌وظیفه می‌نموده‌اند تا سه سال حق اشتغال به وکالت دادگستری را نخواهند داشت.

ماده 1: آئین‌نامه قانون وکالت مصوب 3/9/1316:کسانی که در مدت بیش از 6 ماده به شغل قضایی یا بازرسی در شهری اشتغال داشته‌اند نمی‌توانند در آن شهر از تاریخ انتهای مأموریت تا مدت 5 سال مستقیماً یا به‌وسیله وکیل دیگر وکالت نمایند.

 ماده 25 قانون وکالت مصوب 1315/11/25:

وکلا مکلف‌اند نظاماتی را که وزارت عدلیه برای آن‌ها معین می‌نمایند متابعت نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *