ماده 56 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

ماده 56 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

‌ماده 56 – در صورت فوت و حجر وکیل مدعی‌ العموم بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یا مأمور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آن‌ ها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی‌ العموم یا قائم‌ مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌ نماید و صورت‌ مجلسی در هر دو باب تنظیم و امضاء می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی می‌ دهد.

تحلیل ماده 56 قانون وکالت مصوب 1315/11/25

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *