بخش دوم فصل دوم مواد 22 الی 28 قانون آیین دادرسی کیفری

 فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394

فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394با موضوع کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مواد 22 الی 27 به اعلام مواد قانونی مرتبط با دادسرا و حدود صلاحیت آن شامل دادسرا و حدود صلاحیت آن، اهداف دادسرا، دادستان و وظایف ایشان، شرایط تشکیل دادسرای تخصصی، وظایف دادسرا و وظایف دادستان شهرستان مرکز استان می پردازد.

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری

به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، در حوزه قضایی هر شهرستان

و در معیت دادگاه‌های آن حوزه، دادسرای عمومی و انقلاب و همچنین در معیت دادگاه‌های نظامی استان، دادسرای نظامی تشکیل می‌شود.

ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری

دادسرا به ریاست دادستان تشکیل می‌شود و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازپرس و کارمند اداری دارد.

ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری

درحوزه قضایی بخش، وظایف دادستان بر عهده رییس حوزه قضایی و در غیاب وی بر عهده دادرس علی‌البدل دادگاه است.

ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری

به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.

ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری

انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می‌کند مگر آنکه قانون به نحو دیگری مقرر نماید.

ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دادستان شهرستان مرکز استان بر اقدامات دادستان‌ها، مقامات قضایی دادسرای شهرستان‌های آن استان و افرادی که وظایف دادستان را در دادگاه بخش برعهده دارند، از حیث این وظایف و نیز حسن اجرای آراء کیفری، نظارت می‌کند و تعلیمات لازم را ارائه می‌نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *