ماده ۶۰۷ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

 ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و بازدارنده

هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد

محسوب می‌شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
۱ – هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
۲ – هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.
۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره – اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.

تحلیل – ماده ۶۰۷ قانون مجازات مبحث تعزیرات و بازدارنده

1-مجازات مقرر در بند 1 ماده فوق (هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال) تعزیر درجه 6 و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد
2-مجازات مقرر در بند 2 ماده فوق (هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال) تعزیر درجه 5 با 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد
3-مجازات مقرر در بند 3 ماده فوق ( در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال ) تعزیر درجه 6 و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *