قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند – ماده 6

قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار میکند – ماده ۶

در کلیه مواردی که به موجب این قانون تخلفات توسط شرکتها یا سایر
سازمانها و یا بنگاههایی صورت گرفته است که دارای شخصیت‌حقوقی می‌باشند مدیر عامل
یا مدیر مسئول شخصیت حقوقی مجرم محسوب می‌شود. و به حبس از 1 سال تا 3 سال محکوم
می‌شود. در مورد‌مؤسسات دولتی مدیر عامل یا مدیر مسئول علاوه بر حبس از خدمت نیز
منفصل می‌شود.
‌تبصره – در صورتی که چند نفر مشترکاً شرکت یا سازمان و یا بنگاه و نظیر اینها را
اداره نمایند، هر یک از آنها به مجازات فوق محکوم می‌گردد.

تحلیل – ماده ۶

1-شرکت در اصطلاح حقوقی اجتماع تعدادی از افراد است که فعالیت خاصی را اعم از تجاری ، فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند.
2-سازمان گروهي متشکل از دو يا چند تن که در محيطي با ساختار منظم و از پيش تعيين شده براي نيل به اهداف گروهی با یکدیگر همکاری میکنند.
3- بنگاه را می‌توان یک سازمان یا مجموعه‌ای از منابع، شامل منابع مالی، انسانی، ابزارهای تولید، دانش فنی و هر چیزی که برای تولید کالا و ارائه خدمات مورد نیاز باشد، تعریف کرد که در کنار یکدیگر، کالا یا خدمت مشخصی را با هدف کسب سود، ارائه می‌دهند
4-شخصیت حقوقی عبارت از مجموعه اموال یا اشخاص است که برای تحقق هدفی معین و مطابق ضوابط یا تشریفات خاصی شکل یافته و صلاحیت دارا شدن حقوق و تکالیف مستقل را دارد.
5-مدیرعامل بالاترین مدیر اجرایی در یک شرکت است که مسئولیت‌های اصلی‌اش توسعه و پیاده‌سازی استراتژی‌های سطح بالا، تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکتی، مدیریت کل عملیات و منابع شرکت و عمل کردن به‌عنوان نقطه اصلی ارتباط بین هیئت مدیره و عملیات شرکت است.
6-انفصال از خدمت در اصطلاح به معنای ممنوعیت کارمند از پرداختن به شغلی است که به مناسبت آن مرتکب جرم شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *