قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 7

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۷

در صورتی که اموال نامشروع از اموال عمومی یا انفال باشد محکوم به در
اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

تحلیل – ماده ۷ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

1-مشتركات عمومي يا اموال عمومی اموالي هستند كه متعلق به شخص خاصي نیستند و استفاده از آن ها در جهت مصلحت عام مي باشد.به همین جهت، این اموال در اختيار دولت و موسسات عمومي قرار دارد. بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند .
2- انفال جمع نَفْل یا نَفَل به معنی زیادی، بخشش یا غنیمت است . اموال یا زمین هایی که به خدای متعال، رسول او (ص)، و نیز جانشینان او نزدشیعه امامان معصوم تعلّق دارد. این اموال عبارت اند از ۱. زمین هایی که مسلمانان بدون جنگ به دست آورده اند؛ خواه مالکان این زمین ها، آن ها را رها کرده باشند۲. زمین های موات؛ مانند بیابان ها که از بی آبی یا مانند آن، آباد نیستند. ۳. زمین های بدون مالک؛ مانند ساحل دریاها، کناره رودها و بعضی جزایر؛ ۴. قلّۀ کوه ها، دره ها و نیستان ها؛ ۵. اموال پادشاهان کافر؛ ۶. آن بخش از غنایم جنگی که پیامبر اکرم (ص) و امام (ع) پیش از تقسیم برای خود برمی گزیند؛ ۷. غنایم جنگی که مسلمانان بدون اذن پیامبر (ص) و امام (ع) به دست می آورند. ۸. تَرَکه های بدون وارث؛ ۹. معادن۱۰. زمین هایی که بالاصالة آباد هستند و کسی در آبادکردن آن ها نقش نداشته است؛ مانند جنگل ها؛ ۱۱. زمین ها و املاک شهرهایی که با حوادثی نظیر زلزله، اهالی آن مرده اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *