قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 3

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۳

به منظور اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای
عالی قضایی موظف است در مرکز هر یک از استانهای‌کشور و شهرستانهایی که لازم بداند
شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه معین
نماید.

تحلیل – ماده ۳ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

1-ماده 1آئین نامه شورای عالی قضایی مصوب 1364
-شورایعالی قضایی که دراین آئیننامه شوری نامیده میشود طبق قانون اساسی مرکب ازرئیس دیوانعالی کشورودادستان کل کشوربا انتصاب رهبروسه عضودیگرباانتخاب قضات کشورتشکیل میگردد
ماده 2-رئیس دیوانعالی کشوررئیس شوری نیزمیباشد.
2-به اثبات امری در نزد حاکم شرعی را ثبوت شرعی میگویند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *