قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 13

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۳

در صورتی که دادگاه احراز کند که شکایت شاکی از روی سوء نیت و برخلاف
واقع است شاکی به مجازات مفتری محکوم خواهد شد و‌با گذشت مفتری علیه تعقیب یا
اجرای مجازات موقوف می‌گردد.

تحلیل – ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

1-سوءنیت: بد اندیشی، بد خواهی، بد دلی، بدسگالی، کج اندیشی
2- مفتری:کسی که به دیگری افترا ببندد، تهمت زننده.
3-مفتری علیه: کسی مورد تهمت قرار گرفته _کسی که به او تهمت زده اند
4- مجازات مفتری در مواد 697 و 699 قانون مجازات اسلامی آمده است:
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳- هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌ صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می ‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌ موجب حد است به جزای نقدی درجه شش محکوم خواهد شد.
تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده
اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳- هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَو‌ات جرم یا اشیایی را که یافت‌ شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌ گردد بدو‌ن اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به او‌ست بگذارد یا مخفی کند یا به‌ نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدو‌ر قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌ شود.
5- قرار موقوفی اجرای حکم ، قراری است که صدور آن، منجر به متوقف شدن اجرای حکم قطعی دادگاه می شود . موارد و شرایط صدور قرار موقوفی اجرای حکم ، شامل گذشت شاکی ، نسخ قانون ، فوت متهم ، عفو متهم ، اعتبار امر مختومه داشتن پرونده کیفری و مواردی از این قبیل است . از جمله آثار این قرار ، می توان به توقف اجرای حکم اشاره نمود ؛ اما ضرر و زیان شاکی نیز باید پرداخت شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *