قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده 11

قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی – ماده ۱۱

مشروعیت مالکیت ورثه بر میراث اشخاص مذکور در ماده 5 این قانون، فرع بر
مشروع بودن مالکیت مورث بر آن اموال است.

تحلیل – ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی

1- با مرگ متوفی ترکه وی به ورثه منتقل می‌شود اما این مالکیت به دلیل عدم پرداخت دیون و وصایا و واجبات مالی، غیر مستقر است و با تصفیه ترکه استقرار می‌یابد. معاملاتی که قبل از تصفیه ترکه انجام گیرد و موجب انتقال مال گردد فقط زمانی نافذ خواهد بود که از بستان‌کاران اجازه گرفته شود
2- مورث در فرهنگ لغت اینگونه تعریف شده است:
ارث گذارنده، ارث رساننده، کسی که میراث ازخودباقی بگذارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *