قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 41

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۴۱

گزارش تخلفات مندرج در این قانون به وسیله ناظرین و بازرسین ویژه‌ای که
توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مدیران‌عامل سازمانهای منطقه‌ای
بهداشت، درمان تعیین می‌شوند، تهیه می‌گردد.

تحلیل – ماده ۴۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

1- بازرس در لغت نامه دهخدا اینگونه تعریف شده است:
کسی که ازطرف وزارتخانه ها و اداره ها بکارهای کارمندان و کارکنان رسیدگی کرده درستی یا نادرستی کارهای آنها را به رئیس یا وزیر آگهی میدهد
2- ناظر در فرهنگ لغت به معنای کسی که بر کاری نظارت و رسیدگی می کند به کار رفته است
3-ماده 1 تصويب مواردي در خصوص ادغام سازمانهاي منطقه اي بهداشت و درمان استانها در دانشگاهها و دانشكده هاي علوم پزشكي کشور اصلاحي 22ˏ06ˏ1373ـ‌ سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان استانها در دانشگاهها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي كشور ادغام و كليه اختيارات, و‌ظايف, تعهدات, اعتبارات, تجهيزات, داراييها و نيرو‌ي انساني سازمانهاي مزبور به دانشگاهها و دانشكده‌هاي يادشده كه از اين پس دانشگاه يا دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي‌ـ‌ درماني ناميده مي‌شوند انتقال مي‌يابند.
رؤساي دانشگاهها يا دانشكده‌هاي مزبور به عنوان قائم‌مقام و‌زير در استان عهده‌دار كليه و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي قانوني محوله مي‌باشند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *