قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۳۸

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۳۸

سازمانها و شرکتهای واردکننده و تولیدکننده مواد اولیه غذایی، آرایشی و
بهداشتی در صورتی می‌توانند کالای خود را به تولیدکنندگان‌موضوع ماده 31 این قانون
عرضه نمایند که واحدهای مذکور دارای مجوز و یا پروانه ساخت معتبر از وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی باشند و‌متخلفین از مفاد این ماده به مجازات‌های زیر محکوم
می‌شوند:
‌الف – واردکنندگان:
‌مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال و لغو کارت بازرگانی به مدت یک
سال.
ب – تولیدکنندگان:
‌مرتبه اول – اخطار و جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی از یک میلیون تا پنج میلیون ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا ده میلیون ریال.

تحلیل – ماده ۳۸ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-تعریف پروانه ساخت: مجوزي است كه به استناد مواد 7و8و9 قانون مواد خوراكي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي مصوب تيرماه 1347 و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه، صادر شده و به موسسه اجازه مي دهد تا فرآورده مورد نظر خود را طبق مشخصات ارائه شده و تائيد شده به بازار عرضه نمايد. اين مدرک مجوز نهايي وزارت بهداشت براي توليد فرآورده هاي غذايي، آرايشي و بهداشتي بوده و هر کالاي داراي پروانه مذکور مجاز به عرضه و مصرف مي باشد. اعتبار پروانه ساخت در بدو صدور یکسال و بعد مشروط بر مطابقت با مقررات و استانداردهای محصول 5 ساله خواهد بود.
2-‌ماده 31: تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که با علامت و بسته‌بندی
مشخص به صورت بازرگانی عرضه می‌گردد طبق فهرست‌ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 8 و 9
قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی منوط به اخذ پروانه ساخت از وزارت
بهداشت، درمان و آموزش‌پزشکی می‌باشد و تخلف از آن جرم بوده و متخلف به مجازات‌های
زیر محکوم می‌شود:
‌مرتبه اول – تعطیل واحد تولیدی غیر مجاز بلافاصله و ضبط کالای تولیدی به نفع
دولت.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ ده میلیون ریال
با توجه به حجم تولید غیر مجاز.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، ضبط لوازم تولیدی به نفع دولت.
‌چنانچه واحد تولیدی مجاز بدون کسب پروانه ساخت اقدام به تولید کالایی نماید:
‌مرتبه اول – تعطیل خط تولید و ضبط کالای تولیدی به نفع دولت.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال
با توجه به حجم تولید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *