قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 33

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۳۳

حضور مسئول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسئول فنی باید نظارت
دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم بوده و‌متخلف به مجازات‌های
زیر محکوم می‌شود:
‌مرتبه اول – اخطار کتبی و درج در پرونده مسئول فنی.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
‌مرتبه چهارم – تعلیق پروانه مسئول فنی تا شش ماه.

تحلیل – ماده ۳۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

مسئول فنی باید در موقع ساختن و ترکیب مواد مورد نظر شخصا حضور داشته وامور مربوطه را نظارت و سرپرستی نماید و همچنین نظارت فنی وبهداشتی خود را کتبا یه کارفرما گزارش دهد و کارفرما موظف است نظرات اصلاحی احتمالی مسئول فنی را اجرا نماید و در صورت اجرا نشدن مسئول فنی میتواند مراتب را از طریق دانشگاه علوم پزشکی مربوطه پیگیری نماید
تاییدیه بهداشتی و کیفی و صدور مجوز ورود مواد اولیه به کارخانه و مجوز خروج محصول نهـایی نیز توسـط مسئول فنی انجام می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *