قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 24

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۲۴

داروخانه موظف است طبق ساعات تعیین شده خدمات مربوطه را ارائه نماید مگر
با دلیل موجه و یا با اطلاع کتبی و نظر سازمان منطقه‌ای‌بهداشت و درمان محل و در
غیر این صورت متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:
‌مرتبه اول – تذکر.
‌مرتبه دوم – اخطار کتبی با درج در پرونده.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا بیست هزار ریال.
‌مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال.
‌تبصره 1: در صورتی که داروخانه قبل از پایان ساعات تعیین شده از ارائه خدمات
دارویی خودداری نماید، مرتبه اول تذکر، مرتبه دوم اخطار کتبی‌و درج در پرونده،
مرتبه سوم جریمه نقدی تا پنجاه هزار ریال مرتبه چهارم جریمه نقدی تا یکصد هزار
ریال.
‌تبصره 2: داروخانه‌های شبانه‌روزی در صورت عدم رعایت مفاد این ماده علاوه بر
تعزیرات ذکر شده در مرتبه پنجم تا یک سال تعطیل خواهند شد.

تحلیل – ماده ۲۴ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

طبق ماده 30 آیین نامه داروخانه ها ساعت کاری داروخانه ها را باید دانشگاه مشخص و جهت اجرا به همه داروخانه ها ابلاغ نماید که این کار انجام شده و ساعت کاری داروخانه های روزانه صبح ها از ساعت8 لغایت 14 و عصرها از ساعت 16 لغایت 22 مشخص شده است و پروانه مسئولین فنی بر این اساس و طبق ساعت درخواستی موسس و در محدوده ساعات فوق صادر میشود
آیین نامه داروخانه ها مصوب 1367
ماده 30 حداكثر ساعات كار موظف داروخانه هاي روزانه تمام وقت كه فاصله زماني آن توسط دانشگاه مربوطه تعيين خواهد شد، دوازده ساعت و داروخانه هاي نيمه وقت حداكثر شش ساعت و در فاصله بين 8 صبح تا 10 شب مي باشد.
تبصره 1 ـ داروخانه هاي روزانه در مناطق و شهرهايي كه داراي داروخانه شبانه روزي فعال هستند در ايام تعطيل رسمي و ساعات غير موظف مي بايست تعطيل باشند.
تبصره 2 ـ در مناطقي كه داروخانه شبانه روزي ندارد داروخانه هاي روزانه داير در محل موظفند طبق برنامه اعلام شده توسط دانشگاه به صورت كشيك نياز داروئي بيماران را تأمين نمايند.
تبصره 3 ـ پرداخت دستمزد به مسئول فني و استفاده از ساير مزايا نظير مرخصي و غيره براساس ساعات كار مندرج در اين آئين نامه و قرارداد فيمابين مسئول فني و مؤسس و نيز بر طبق ضوابط قانون كار صورت خواهد گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *