قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 23

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۲۳

داروخانه موظف است کلیه کالاهای خریداری شده را مستمراً تا اتمام موجودی
عرضه نماید و در صورت خودداری از عرضه به‌مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:
‌مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده و الزام به عرضه کالاها با قیمت تعیین
شده.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
‌مرتبه سوم – قطع سهمیه تا مدت سه ماه.
‌مرتبه چهارم – تعطیل موقت تا یک سال.

تحلیل – ماده ۲۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

تخلف داروخانه از موارد مندرج در ماده فوق در کمیسیون قانونی ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی مطرح میشود
کميسيون ماده11قانون تعزيرات حکومتي مصوب مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام درراستاي ضرورت کنترل و نظارت دولت برفعاليتهايمؤسسات ومراکز بهداشتي و درماني و همچنين کارخانجات ومراکز تهيه وتوليدوتوزيع موادغذايي،آشاميدني ودارويي بعدازسال 1367دراستانها تشکيل ووظيفه تشخيص وقوع جرم يا تخلف را به عهده دارد تا متخلفين از مقررات براساس مواد اين قانون تعزير شوند.اعضاي اصلي اين کميسيون مرکب از رئيس دانشگاه علوم پزشکي ،رئيس سازمان نظام پزشکي و نماينده وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشکي درکميسيون معاونت درمان دانشگاه بوده وبراساس 44ماده وقوع جرم را محرزمي نمايند وپرونده مربوطه را جهت صدور حکم به سازمان تعزيرات حکومتي ارجاع مي دهند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *