قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 19

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۱۹

دارو باید طبق قیمت رسمی برای مصرف‌کننده، به متقاضی ارائه شود و قیمت
هر قلم از داروهای ارائه شده در نسخه درج شود و نسخه نیز‌به مهر داروخانه ممهور
گردد و در مورد نسخ بیمه خدمات درمانی کپی نسخه (‌نسخه دوم) پس از درج قیمت مهر
گردد. تخلف از این ماده جرم‌محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
‌الف – گرانفروشی:
‌مرتبه اول – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ یک میلیون ریال و قطع سهمیه دارویی به مدت یک
ماه.
‌مرتبه چهارم – تعطیل داروخانه تا مدت یک سال.
ب – عدم درج قیمت در نسخ بیماران و ممهور ننمودن آنها:
‌مرتبه اول – تذکر کتبی.
‌مرتبه دوم – اخطار کتبی.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پنجاه هزار ریال.
‌مرتبه چهارم – جریمه نقدی تا مبلغ یکصد هزار ریال.

تحلیل – ماده ۱۹ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

1-با توجه به ضرورت اطلاع رسانی به هنگام در خصوص فهرست و قیمت مصوب اقلام دارویی، جزئیات لیست و قیمت مصوب تمام اقلام دارویی قابل عرضه در داروخانه ها در قسمت جستجوی دارو، سامانه اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو به نشانی اینترنتی http://irc.fda.gov.ir/nfi قابل جستجو و بازیابی است.
2-بیمه نامه درمان بیمه نامه ای است که در جهت تامین و جبران هزینه های درمانی ( اعم از سرپایی و یا بستری شدن در بیمارستان ) است که بر اثر بروز بیماری یا وقوع حوادث برای بیمه شده ضرورت پیدا می کند .بنابراین هزینه های درمانی ، خواه ناشی از بیماری و یا حوادث ، مورد تامین قرار می گیرند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *