قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 17

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۱۷

داروخانه باید دارو را از شبکه‌های توزیع تعیین شده از سوی وزارت
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (‌شرکتهای توزیع‌کننده دارو) تهیه و‌تدارک نماید. عدم
رعایت ضوابط این ماده جرم محسوب شده و متخلف به مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
‌مرتبه اول – اخطار کتبی با درج در پرونده.
‌مرتبه دوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال.
‌مرتبه سوم – جریمه نقدی تا مبلغ پانصد هزار ریال و قطع سهمیه دارویی تا مدت سه
ماه.
‌مرتبه چهارم – تعطیل موقت داروخانه تا مدت یک سال.
‌تبصره: مبادله دارو در حد متعارف مصرف یک روز بین داروخانه‌های یک شهر مشمول
ضوابط فوق نخواهد بود.

تحلیل – ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

شبکه توزیع: مسیری است که توزیع و عرضه تجهیزات پزشکی از زمان تأمین تا زمان رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، از طریق آن صورت می‌پذیرد. این مسیر شامل تأمین‌کننده، توزیع‌کننده و عرضه‌کننده است.
تأمین‌کننده: عبارت است از کلیه تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان و هر شخص حقیقی و یا حقوقی، دارای مجوز از اداره کل تجهیزات پزشکی که نسبت به توزیع و عرضه اقدام می‌نمایند.
توزیع‌کننده: عبارت است از کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که متعاقب اخذ نمایندگی رسمی و قانونی از سوی تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات پزشکی و اخذ مجوز از اداره کل، بر اساس دستورالعمل ابلاغی به‌عنوان نماینده توزیع تجهیزات پزشکی معرفی می‌گردند؛ که به دودسته، شرکت توزیع‌کننده و اصناف تقسیم می‌گردند.
عرضه‌کننده: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مطابق دستورالعمل ابلاغی، مبادرت به تهیه تجهیزات پزشکی، به‌صورت مستقیم، از تأمین‌کننده یا توزیع‌کننده نموده و آن را به‌صورت مستقیم به مصرف‌کننده نهایی ارائه می‌نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *