قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 6

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۶

صاحبان حرفه‌های پزشکی و پیراپزشکی فاقد مجوزهای قانونی کار مندرج در
ماده 5 که در محل غیر مجاز به کار مشغول شده‌اند به‌مجازاتهای زیر محکوم خواهند
شد:
‌مرتبه اول – درج تخلف در پرونده پزشکی و اعزام به محل کار قانونی.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان پانصد هزار تا
پنج میلیون ریال به تناسب.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه دوم، محکومیت به اضافه خدمت در محل کار
قانونی حداکثر تا دو برابر مدت قانونی.

تحلیل – ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع فعالیت موسسات پزشکی، نظر به ماهیت، بدنه و هدفی که آن موسسه برای آن دائر و تشکیل شده است و برای آن عمل خاص مجوز کسب شده، تعیین میگردد.
چنان چه در موسسه پزشکی اموری خلاف آنچه که در پروانه و جواز قید شده است، فعالیتی صورت گیرد، این عمل، از موارد شکایت از موسسات پزشکی خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *