قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب 1367 – ماده 2

قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ۱۳۶۷ – ماده ۲

ایجاد مؤسسه پزشکی توسط افراد متخصص بدون پروانه کار جرم بوده و متخلف به
مجازاتهای زیر محکوم می‌گردد:
‌مرتبه اول – تعطیل مؤسسه، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی.
‌مرتبه دوم – علاوه بر مجازاتهای مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یکصد هزار تا یک
میلیون ریال.
‌مرتبه سوم – علاوه بر مجازات‌های مرتبه اول، جریمه نقدی به میزان یک میلیون تا ده
میلیون ریال و ضبط اموال مؤسسه به نفع دولت.

تحلیل – ماده ۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

در صورتی که فرد دارای صلاحیت و تخصص پزشکی باشد ولی بدون اخذ پروانه اقدام به ایجاد موسسات پزشکی نماید جرم محسوب شده و مطابق قانون به شکل زیر با ایشان برخورد خواهد شد. می توان از ایشان تحت عنوان شکایت از پزشک بدون پروانه اقدام به شکایت نمود.
بار اول: بسته شدن موسسه یا مجموعه پزشکی و توبیخ کتبی و درج در پرونده ایشان.
بار دوم: مجازات بار اول به همراه یک تا ده میلیون ریال جریمه نقدی.
بار سوم: مجازات بار اول و دوم و ضبط وسائل به نفع دولت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *