ماده 602 قانون مجازات تعزیرات و بازدارنده

ماده ۶۰۲ قانون مجازات مبحث تعزیرات و مجازات بازدارنده

هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و

بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت

محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به

حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

تحلیل – ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازات های بازدارنده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *