تعزیرات – ماده ۶۹۱

تعزیرات – ماده ۶۹۱

هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هر گانه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

تحلیل – ماده ۶۹۱ تعزیرات

1-قهر و غلبه یعنی زور، قلدری و اعمال خشونت است
2- قيد «در تصرف دیگری است» نشان میدهد لازم نیست بزه دیده مالک ملک باشد و متصرف بودن کفایت می کند.
3- مجازات بزه ماده مذکور از حیث درجه بندی تعزیر درجه ۷ و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد و طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به آن در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری دو است:
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری
جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود. در این مورد و سایر مواردی که پرونده به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه پس از انجام تحقیقات به ترتیب زیر اقدام می کند:
الف- چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند، قرار عدم صلاحیت صادر می کند و اگر مورد را از موارد منع یا موقوفی تعقیب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصمیم می کند.
ب – در غیر موارد مذکور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوی حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند، دادگاه با تشکیل جلسه رسمی، مبادرت به رسیدگی می کند. در صورتی که اصحاب دعوی حاضر نباشند یا برای تدارک دفاع یا تقدیم دادخواست ضرر و زیان، درخواست مهلت کنند، دادگاه با اخذ تامین متناسب از متهم، وقت رسیدگی را تعیین و مراتب را به اصحاب دعوی و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ می کند.
4-مجازات مقرر در ماده فوق در موردی که مرتکبین دو نفر یاغ بیشتر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد ،تعزیر درجه 5 با 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *