تعزیرات – ماده ۶۷۲

تعزیرات – ماده ۶۷۲

هرگاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیماً یا مع‌ الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به‌ طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از 000/000/50 تا 000/000/250 ریال محکوم می ‌گردد.

تحلیل – ماده ۶۷۲ تعزیرات

مجازات مقرر در این ماده تعزیر درجه 5 با 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *