تعزیرات – ماده ۶۲۱

تعزیرات – ماده ۶۲۱

هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط‌ دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم میگردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

تحلیل – ماده ۶۲۱ تعزیرات

1-علاوه بر اینکه سابق براین تبصره ماده فوق به موجب ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ ضمنی شده بود قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 نیز در مورد شروع به جرم آدم ربایی به صراحت،ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را حکم فرما میداند
2-مجازات شروع به آدم ربایی به عنف و تهدید ،طبق بند ب ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 حبس درجه 5 میباشد
مجازات شروع به آدم ربایی به جز موارد عنف و تهدید ، طبق بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392حبس یا شلاق درجه 6 میباشد
ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی
هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *