تعزیرات – ماده ۶۱۴

تعزیرات – ماده ۶۱۴

هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی‌یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب‌به پرداخت دیه نیز محکوم میشود.
تبصره – در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس ‌محکوم خواهد شد.

تحلیل – ماده ۶۱۴ تعزیرات

1-عبارت ( چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم‌ و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد) به حبس درجه 6 محکوم خواهد شد.
2-مجازات مقرر در تبصره ماده فوق حبس تعزیری درجه 6 و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد .
3-رأي شماره 673-6/11/1383
رأي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور
تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامي و ماده 614 اين قانون براي مرتكبين جرایم مذكور در اين موارد، در صورتي كه بزه ¬هاي ارتكابي سبب اخلال در نظام جامعه و يا خوف شده و يا بيم تجري مرتكب يا ديگران باشد، با شرايط مندرج در هريك از آن ¬ها، مجازات تعيين كرده است و هريك از اين دو ماده صرفاً جرایمي را شامل است كه از آن¬ ها نام برده شده و تداخلي هم بين آن ¬ها وجود ندارد بنابراين، به نظر اكثريت قريب به اتفاق اعضاي هيات عمومي ديوان عالي كشور، رأي شعبه اول دادگاه تجديدنظر استان سيستان صحيح و منطبق با موازين قانوني تشخيص مي¬ گردد. اين رأي به استناد ماده 270 قانون آیين دادرسي دادگاه¬ هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه¬ ها در موارد مشابه لازم ¬الاتباع مي باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *