تعزیرات – ماده ۶۱۰

تعزیرات – ماده ۶۱۰

هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

تحلیل – ماده ۶۱۰ تعزیرات

1-مرتکبین این جرم میتواند هر کسی اعم از کارمند یا غیر کارمند باشد اما حتما باید از یک نفر بیشتر باشد
2-مجازات مقرر در ماده فوق تعزیر درجه 5 با 2 سال محرومیت از حقوق اجتماعی میباشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *