تعزیرات – ماده ۵۳۴

تعزیرات – ماده ۵۳۴

هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مامورین بخدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان ‌مرتکب جعل و تزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یکی از طرفین را ‌تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران ‌خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

تحلیل – ماده ۵۳۴ تعزیرات

موارد زیر جعل مفادي یا معنوي محسوب میشوند:
1- امر باطلی را صحیح یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن
2-چیزي را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دادن
3-تقریرات یکی از طرفین دعوا را تحریف کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *