تعزیرات – ماده ۵۲۳

تعزیرات – ماده ۵۲۳

جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن‌یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری ‌بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

تحلیل – ماده ۵۲۳ تعزیرات

استفاده از سند مجعول آرای سال 1336 رأی وحدت رویه
شماره 1188 مورخ 30/3/1336 شعبه 2 عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به
جاعل جرم جداگانه نیست در صورتی که شعبه 5 معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل
نیز جرم علی‌حده محسوب می‌شود. هیأت عمومی در تصمیم شماره 1188 مورخ 30/3/1336
چنین اظهارنظر کرده است:

)چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه می‌باشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم
جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزیور مورد استفاده قرار دهد» به منظور
تعمیم نسبت به غیرجاعل در قانون ذکر است مضافاً بر این که ماده (2) ملحقه به اصول
محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده لذا رأی شعبه 5 دیوان کشور از این جهت
صحیح به نظر می‌رسد(

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *