ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات

ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات

هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا ‌یکسال محکوم خواهد شد.

 

ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات 

الحاقی ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ – هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌ های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، از لحاظ کیفری به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می ‌گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱ /۲ /۱۳۹۲ تعیین می ‌شود:
۱ – هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره‌ کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب ‌رسانی به قدرت تصمیم‌ گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرایمی از قبیل اعمال منافی عفت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان ‌گردان، خود آزاری یا دیگرزنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد.
۲ – هر گونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌ های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار
تبصره ۱ – تامین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه‌ های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک‌ های مالی و حمایت‌ های مادی ارایه شده می ‌باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می‌ گردد.
تبصره ۲ – ارتباط گروه ‌های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت‌ های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به‌ میزان یک درجه می ‌گردد.
تبصره ۳ – اموال سردسته‌ ها و اشخاص تامین ‌کننده مالی گروه‌ های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه ‌های مزبور به نفع بیت ‌المال مصادره می ‌گردد.
در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه‌ های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می ‌شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می ‌شود.
تبصره ۴ – امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروههای موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.

تحلیل ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات

1-عبارت هرکس در ابتدای ماده به طور مطلق بیان شده است و جنسیت و شغل و ملیت ملاك نیست.
2-مجازات مقرر در ماده فوق حبس تعزیری درجه 6 میباشد.

نکات ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی

1-در بند1ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، دو رفتار توسط قانونگذار جرم انگاري شده است که هردو از جرائم مقید به نتیجه است.
2-رفتار اول» هر اقدامی که موجب ِ تسلط روانی یا جسمی بر دیگري شود« میباشد. منظور از»هر اقدامی«اقداماتی است که از طریقه استفاده از شیوه هاي کنترل ِ ذهن و القائات روانی در فضاي مجازي یاواقعی محقق میشود.
3=رفتار دوم که دربند1ماده 500 مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به آن اشاره شده شامل ِ آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیري و تشویق به ارتکاب ِ جرائمی از قبیل اعمال منافی عفت و… است. با توجه به عبارت»از قبیل«بر خلاف بند1 (هر اقدامی).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *