‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 28

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۸

وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در
تبصره ” 2 ” ماده “27” این آیین نامه ( ‌صرفاً برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارزهزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری شش‌ماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید.

تحلیل – ماده ۲۸ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

تبصره 2 ماده 27 که در این ماده استثنا شده است چنین مقرر میکند:
‌تبصره 2 – چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت
نایل شود از محل 20 درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون (000‌ر000‌ر50) ریال به وراث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت
‌خواهد شد و در صورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی به نسبت
حداکثر سقف مبلغ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *