‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 26

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۶

کلیه صورتهای تقسیم حق الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط
سازمانهای کشف تنظیم و بر اساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق الکشف اقدام می‌شود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود:
‌الف – سهم عوامل اطلاعات، مخبران و کاشفان
ب – سهم مأموران انتظامی و بازجو
پ – سهم عوامل ستادی
‌تبصره 1 – در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت مأموران انتظامی
صورت پذیرد سهم مأموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 2 – در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف، مأموران انتظامی و بازجو، حق
السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت.
‌تبصره 3 – چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین
آنان تقسیم خواهد شد.

تحلیل – ماده ۲۶ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

1- برخی واژه ها در ماده فوق در ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزاینگونه تعریف شده است:
دريافت كنندگان حق الكشف: سازمان كاشف ، مخبر ، مامور كشف، مامور انتظامي و عوامل ستادي، كه ممكن است يك نفر باشد- به شرح زير تعريف و ميزان سهم يك در اين آيين نامه تعيين خواهد شد
سازمان كاشف: سازماني كه طبق قانون وظيفه مبارزه با قاچاق و كشف كالا قاچاق را بعهده دارد.
مخبر: كسي است كه محل اختفا يا وجود اشاي قاچاق يا عمل مرتكب قاچاق را كه شرف انجام است به سازمانهاي ذيربط با شرايط زير گزارش داده باشد:
1- گزارش كتبي باشد كه در اين صورت سازمان دريافت كننده خبر مشخصات آن در دفتر مربوط ثبت خواهد نمود.
2- هويت خبر دهنده كاملا نزد سازمان كاشف مشخص باشد اين امر مانع از آن نيست كه در صورت لزوم نام مخبر براي هميشه پنهان بماند و در صورت درخواستمخبر مخبران سازمان مربوط مكلف ااست اين نكته را رعايت نمايد.
3- گزارش امر، پيش از شروع به عمليات كشف واصل شده باشد.
4- پيگيري موضوع گزارش منجر به نتيجه مثبت مي شود.
5- در صورت بلامانع بودن ، نام مخبر يا مخبران در صورتجلسه بدوي درج شود.
كاشف: كسي است كه بطور مستقيم يا بر اثر وصول خبر كالاي قاچاق يا وقوع ارتكاب عمل قاچاق را كشف كرده و نام و مشخصات وي در صورتجلسه بدوي قيد شده باشد.
مامور انتظامي: مامور ناجا و مامور ساير نيروهاي مسلح ( تحت امر ناجا) و مامور وزارت اطلاعات
بازجو: كسي است كه بعد از كشف كالاي قاچاق جهت تكميل پرونده اقدام نمايد در صورتي كه ادامه ادامه بازجويي منجر به كشفيات جديد يا اعتراف در ارتباط با مال از بين شود صورتجلسه ثانوي تنظيم و پيوست صورتجلسه بدوي كشف، مي گردد و شخص بازجو در اين مرحله به عنوان كاشف محسوب مي شود.
عوامل ستادي: پرسنلي كه به طور مستقيم نقش فعال و موثري در جريان مبارزه قاچاق كالا در منطقه وقوع تخلفات قاچاق داشته و توسط دستگاههاي مربوط معرفي مي شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *