‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 25

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۵

خزانه موظف است بر اساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک
هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید.
‌الف – 40 درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور
ب – 30 درصد به حساب حق الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذی ربط
پ – 20 درصد به حساب سازمان کاشف
ت – 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
‌تبصره – 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند (ب) فوق برای تأمین موارد یاد شده در
تبصره (3) ماده (12) این آیین نامه اختصاص می‌یابد.

تحلیل – ماده ۲۵ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

1 در آمدهای عمومی کشور در ماده 10 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 اینگونه مقرر گردیده است:
‌ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و و درآمد حاصل از‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور می‌شود.
2- برخی واژه ها در ماده فوق در ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارزاینگونه تعریف شده است:
كاشف: كسي است كه بطور مستقيم يا بر اثر وصول خبر كالاي قاچاق يا وقوع ارتكاب عمل قاچاق را كشف كرده و نام و مشخصات وي در صورتجلسه بدوي قيد شده باشد.
سازمان كاشف: سازماني كه طبق قانون وظيفه مبارزه با قاچاق و كشف كالا قاچاق را بعهده دارد.
3-‌ماده 12 – متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند الف و قسمت اول بند ب ماده(2)قانون
در صورت اعتراض می‌توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برایت ، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا، قیمت آن (‌به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز ( بر اساس نرخ واریزنامه ای صادراتی در بورس ) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (25) این آیین نامه از سهمیه های ذی ربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می‌گردد.
‌تبصره 1 – مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر درصدر این ماده واصل می‌شود ترتیب اثر نخواهند داد.
‌تبصره 2 – در صورتی که مبالغ قابل استرداد – با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم (‌موضوع این ماده) – بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند (‌الف) ماده (25) این آیین‌نامه تأمین خواهد شد.
‌تبصره 3 – چنانچه قیمت کالای قابل استرداد ( به نحو مقرر در این ماده) از قیمت فروش کالا کمتر باشد ، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده (25) این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهد گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *