‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده 22

‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379 – ماده ۲۲

خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای
سازمان جمع آوری و فروش اموال‌تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال می‌گردد.
‌الف – نسخه ای برای احتساب حق الکشف پرونده های ذی ربط به اداره های مأمور وصول
درآمدهای دولت در استان.
ب – نسخه ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی ربط.
پ – نسخه ای به منظور بهره برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.

تحلیل – ماده ۲۲ ‌آیین نامه اجرای قانون نحوه اعمال اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز

1-صورتمجلس در فرهنگ فارسی به معنای ورقه ای که در آن مذاکرات و یا تصمیمات اعضای مجلسی را نویسند، آنچه ماجرای مجلسی در آن ثبت شود تعریف شده است
2-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری است که ریاست آن با عنوان نماینده ویژه رئیس جمهوری و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب می‌شود. این ستاد در پی صدور فرمان مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق و اقتصاد پنهان در تیرماه سال ۱۳۸۱ تاسیس شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *