قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار برای وکلا،کارشناسان رسمی دادگستری،دفاتر اسناد رسمی.

ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381

ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری 1381 در وظایف و اختیارات شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری که جمله بر حسب نیاز کشور به موجب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار 1401 حذف و اصلاح شد.

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۱۷

یکی از قوانین اعطا کننده مجوز وکالت دادگستری قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۱۷ می باشد که در تاریخ 07/01/1376 در 7 ماده قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی ایران رسید.

ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی

به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار، توسط «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

لایحه استقلال کانون وکلا

لایحه استقلال کانون وکلا 1333

در لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب سال 1333 کانون وکلا به عنوان شخصیتی مستقل مورد شناسایی و وظایف کانون وکلا، هیات عمومی، هیات مدیره، دادسرای انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی وکلا، اشخاص مجاز به دریافت پروانه وکالت، اشخاص غیر مجاز به انجام شغل وکالت، نحوه رسیدگی به تخلفات وکلا مورد تعریف در 26 ماده قرار گرفته است.

بخش دوم فصل اول مواد 8 الی 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394

فصل اول از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 با هدف بررسی کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مواد 22 الی 27 به اعلام مواد قانونی مرتبط با دادسرا و حدود صلاحیت آن شامل دادسرا و حدود صلاحیت آن، اهداف دادسرا، دادستان و وظایف ایشان، شرایط تشکیل دادسرای تخصصی، وظایف دادسرا و وظایف دادستان شهرستان مرکز استان می پردازد.

بخش اول فصل دوم مواد 8 الی 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394

فصل دوم از بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات 1394 در مواد 8 الی 25 به بررسی حیثیت جرم از جهات دعوای عمومی و دعوای خصوصی، تعریف بزه دیده شخصی، نحوه تعقیب ، موقوفی تعقیب ، ضررهای قابل مطالبه، تشریفات و تکلیف دادگاه در خصوص مطالبه ضرر و زیان و موارد حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال، ماهیت رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی ،تاثیر سقوط دعوی عمومی بر دعوی خصوصی و شرایط صدور قرار اناطه در مرجع کیفری می پردازد.

‌قانون اصلاح ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

‌‌قانون اصلاح ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ ‌

بخش اول _فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات مورخ 24/03/1394

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن