در این قسمت آزمون های رشته حقوق اعم از کنکورها، آزمون وکالت و… قرار داده شده است و شما داوطلبین گرامی با شرکت در آزمون های آنلاین آوای رهنما (با امکان صدور پاسخ نامه آنی) و مطالعه نقاط ضعف خود می توانید شانس قبولی خود را تا چند برابر افزایش دهید.

آزمون تعیین سطح رایگان

با شرکت در آزمون تعیین سطح رایگان وکالت آوای رهنما شانس قبولی خود را در آزمون وکالت محک بزنید.

این آزمون بصورت آنلاین و شبیه سازی شده می باشد و پس از اتمام آزمون کارنامه تحلیلی در اختیار شما قرار خواهد داد.

شروع

آزمون دکتری جزا و جرم شناسی ۱۴۰۱

با شرکت در آزمون رایگان دکتری ۱۴۰۱ تهیه شده توسط آوای رهنما شانس قبولی خود را در آزمون دکتری سال بعد محک بزنید.

این آزمون بصورت آنلاین و شبیه سازی شده می باشد و پس از اتمام آزمون کارنامه تحلیلی در اختیار شما قرار خواهد داد.

شروع