کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری

در کلاهبرداری، کلاهبردار با انگیزه شخصی رفتاری را انجام می‌دهد که نتیجه آن اغفال و فریب قربانی و بردن مال قربانی می‌باشد و این فرآیند نه با خشونت و تهدید بلکه از روی میل و رضا صورت می‌گیرد .

فریب در کلاهبرداری

فریب در کلاهبرداری می‌تواند به شکل‌های مختلف (مثل استفاده از هویت جعلی تظاهر به حرفه‌ای قانونی یا بهداشتی یا سواستفاده از مشاغل خاص یا اسناد نادرست و…) ثابت گردد که در آن‌ها مرتکب بر حقیقت ، سرپوش گذاشته است .

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری

عنصر قانونی جرم کلاهبرداری در ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مورد تعریف قانونگذار ایران قرار گرفته است و مطابق آن هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارت‌خانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب و مردم را به امور غیر واقع امیدوار نماید و یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا به وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال و یا اسناد یا قبوض حساب دریافت نماید به یک تا هفت سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده و رد مال به صاحبش محکوم می‌گردد.

وکیل در جرم کلاهبرداری

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

مطابق ماده 1 این قانون کسی که مال (منقول یا غیرمنقول) غیر را با علم به اینکه مال غیراست به نحوی عین یا منفعت آن را بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می­گردد .

مالک که از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه طرح خواسته نکند خود مجرم بوده و معاون جرم کلاهبرداری تلقی می‌گردد چرا که ترک فعل او در طرح خواسته به عنوان رفتاری بر تائید دروغ فعلی خود در طرح شکایت انتقال مال غیر می­باشد .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق ماده 105 قانون ثبت

مطابق  ماده 105 قانون ثبت هرکس ملکی را قبلاً به دیگری انتقال داده یا با علم به اینکه به نحوی به انحنا قانونی از او سلب مالکیت شده را تقاضای ثبت بدهد کلاهبردار محسوب می­نماید .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق ماده 106 قانون ثبت

مطابق ماده 106 قانون ثبت اگر وارثی با علم به انتقال ملک از طرف مورث یا با علم اینکه به نحوی از انحنای قانونی از مورث او سلب مالکیت شده است تقاضای ثبت آن ملک را به نام خود کند. یا تقاضای صدور سند مالکیت به نام خود کند یا پس از اخطار اداره ثبت مبنی بر اینکه حق دیگری است و به دیگری منتقل‌ شده و برای تأیید حق او حاضر نشود رفتار وارث در حکم کلاهبرداری می­باشد .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق ماده 107 قانون ثبت

مطابق ماده 107 قانون ثبت هرکس نسبت به ملکی امین بوده است و به‌عنوان مالکیت تقاضای ثبت آن ملک را بنماید به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریقماده 108 قانون ثبت

مطابق ماده 108 قانون ثبت هرگاه فردی شخصاً تقاضای ثبت ننماید ولی به‌ واسطه خیانت یا تبانی او ملک به نام دیگری به ثبت برسد مرتکب جرم در حکم کلاهبرداری شده است .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق ماده 109 قانون ثبت

نشان دادن تصرف و تقاضای ثبت ملک مطابق ماده 109 قانون ثبت در حکم کلاهبرداری معرفی شده است و مطابق آن هرکس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد نماید و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می­گردد .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق ماده 12 قانون ثبت

هرکس برخلاف حقیقت مدعی وقوع تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام شده یا وقوع تعهد یا تادیه را که واقعیتی را اعلام نماید یا جعلیاتی منتشر که با این وسایل دیگری را وادار به تعهد خرید سهام یا تادیه قیمت سهام نماید یا ادعای تادیه قیمت سهام را ثابت نماید .

هم­چنین یکی از رفتارهای دارای مجازات کلاهبرداری ، رفتار کسی است که به‌طور تقلب برای جلب تعهد یا پرداخت قیمت سهام اسم اشخاصی را برخلاف واقع به عنوانی از عناوین جز شرکت قلمداد می­نماید رفتار این فرد در آوردن نام افراد به‌عنوان قسمتی از شرکت نوعی فریب می­باشد.

مدیر یا مدیرهایی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور ، منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم نموده باشد دارای مجازات کلاهبرداری می­باشند .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق ماده 116 قانون ثبت

 ماده 116 قانون ثبت در موارد املاکی که به یکی از نمادین مذکور در ماده 33 و به شکل رهن  انتقال داده شده است راهن یا انتقال‌دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید کند و اگر ظرف 10 روز از تاریخ اظهارنامه راهن یا انتقال‌دهنده حق طرف را ندهد به مجازات کلاهبرداری محکوم می‌گردد .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق تبانی برای بردن مال غیر

یکی از جرائم در حکم کلاهبرداری مجازات افرادی است که با هم تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نماید .

این اقدام آن‌ها توسل به وسایل متقلبانه و تأیید دروغ طرف مقابل خود در ادعای مالکیت بوده که اقدام به فریب آن‌ها توسط قانون‌گذار با مجازات کلاهبرداری توأم گردیده چرا که با رفتار خود دروغ را مورد تائید قرار داده است .

جرائم در حکم کلاهبرداری از طریق معامله معارض

یکی از جرائم در حکم کلاهبرداری معامله معارض می‌باشد که مالک رسمی یا غیررسمی مبادرت به انتقال مال یا حق نموده و سپس به ‌موجب سند رسمی یا عادی مبادرت به انتقال همان مال یا حق به دیگری می‌نماید.

جهت مشاهده نتایج پرونده های موفق در رابطه با کلاهبرداری کلیک نمایید.

ویکتور لوستینگ و ماجرای فروش برج ایفل فرانسه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *