وکالت جامع

وکالت جامع

وکالت جامع چیست؟

وکالت با توجه به نوع اختیارات مندرج در متن وکالت‌نامه می‌تواند به‌صورت مقید و برای کاری خاص و یا به‌صورت مطلق یا جامع تنظیم گردد.

در وکالت مطلق یا جامع وکیل حق دارد برای  تمام امور شخص دیگر وکالت کند (فروش یا خرید یا پرداخت هزینه خانواده و…) در انجام امور دارای اختیار تام و کامل می‌باشد. و در انجام امور راجع به وکالت وکیل نیازی به اجازه از موکل خود را ندارد و در وکالت مطلق یا جامع وکیل تا زمانی که موکل زنده باشد می‌تواند از اختیارات مندرج در وکالت‌نامه استفاده نماید. و چنانچه موکل فوت نماید از تاریخ فوت وکالت‌نامه دیگر اعتباری ندارد. مگر اینکه وکیل در زمان اعتبار وکالت‌نامه به‌موجب عقد عادی یا رسمی نسبت به انجام اختیارات مندرج در وکالت‌نامه اقدام نماید. مثلاً اگر وکیل در زمان اعتبار وکالت‌نامه رسمی جامع زمین مبادرت به امضا مبایعه‌نامه عادی مرتبط با زمین موکل نماید، عقد بیع موضوع قرارداد عادی که وکیل دارای اختیارات جامع صحیح می‌باشد و با فوت موکل باطل نمی‌گردد و وکیل می‌بایست حساب دوران فعالیت خود را به ورثه موکل ارائه دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *