بایگانی دسته‌ی: وکیل جرائم رایانه ای

وکیل جرائم رایانه ای
وکیل جرائم رایانه ای یا کامپیوتری بر اساس قوانین کامپیوتری و رایانه ای مبادرت به دفاع از حقوق سایبری اشخاص در دنیای اینترنت و شبکه اجتماعی مینماید.

رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ هیات عمومی دیوان عالی ۱۴۰۲/۰۷/۰۹

رای وحدت رویه شماره ۸۳۷ هیات عمومی دیوان عالی ۱۴۰۲/۰۷/۰۹ هیات عمومی دیوان عادی کشور ایران در روز دوشنبه ۹ مهر ماه 1402 در رای به شماره ۹۰۰۰/۸۹۰۹/۱۱۰ به بررسی این مسئله پرداخت که در صورتی که اکثر اعضا هیات منصفه نظر به بی گناهی متهم داشته باشند تکلیف دادگاه در حکم به مجرمیت متهم […]

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای

جرایم رایانه ای چیست و چه مجازاتی را به دنبال دارد؟ امروزه با پیشرفت تکنولوژی و گسترش فضای مجازی شکل و ابزار ارتکاب جرم نیز تغییر کرده است. از سوی دیگر، نمی توان تاثیر استفاده از اینترنت و وسایل الکترونیکی از جمله رایانه و موبایل بر زندگی افراد را نادیده گرفت، به همین دلیل در […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 784 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۴ قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است. تحلیل – ماده ۷۸۴ قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای – ماده 783 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۳ شماره مواد (۱) تا (۵۴) این قانون به عنوان مواد (۷۲۹) تا (۷۸۲) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرایم رایانه ای منظور و شماره ماده (۷۲۹) قانون مجازات اسلامی به شماره (۷۸۳) اصلاح گردد. تحلیل – ماده ۷۸۳ قانون جرایم رایانه ای

قانون جرایم رایانه ای – ماده 782 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۲ آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. تحلیل – ماده ۷۸۲ قانون جرایم رایانه ای 1-ادله […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 781 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۱ میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یک بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است. تحلیل – ماده ۷۸۱ قانون جرایم رایانه ای نرخ تورم برابر است با تغییر در یک شاخص […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 780 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۸۰ در مواردی که سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد. تبصره – در مواردی که در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 779 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۹ ‎کلیه مقررات مندرج در فصل های دوم و سوم این بخش علاوه بر جرائم رایانه ای شامل سایرجرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می گیرد نیز می شود. تحلیل – ماده ۷۷۹ قانون جرایم رایانه ای ماده ۷۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 778قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۸ چنانچه داده ‎های رایانه‎ ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی که از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه‎ رایانه ‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ‎ها خدشه […]

قانون جرایم رایانه ای – ماده 777 قانون مجازات اسلامی

قانون جرایم رایانه ای – ماده ۷۷۷ به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری ادله الکترونیکی جمع آوری شده، لازم است مطابق آئین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید. تحلیل – ماده ۷۷۷ قانون جرایم رایانه ای ماده ۷۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به موجب قانون […]