بایگانی دسته‌ی: قوانین کیفری ایران

در دسته قوانین کیفری به بررسی مواد قانونی مرتبط با حقوق جزای عمومی مندرج در قانون مجازات اسلامی و همچنین مواد قانونی حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مندرج در قانون مجازات اسلامی و همچنین به بررسی مواد قانونی مندرج در قانون تعزیرات حکومتی و قاچاق کالا و ارز و آئین نامه های آن میپردازیم.

بخش دوم فصل اول مواد 8 الی 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394

فصل اول از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394

قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات 1394 با هدف بررسی کشف جرم و تحقیقات مقدماتی در مواد 22 الی 27 به اعلام مواد قانونی مرتبط با دادسرا و حدود صلاحیت آن شامل دادسرا و حدود صلاحیت آن، اهداف دادسرا، دادستان و وظایف ایشان، شرایط تشکیل دادسرای تخصصی، وظایف دادسرا و وظایف دادستان شهرستان مرکز استان می پردازد.

بخش اول فصل دوم مواد 8 الی 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 با الحاقات 1394

فصل دوم از بخش اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات 1394 در مواد 8 الی 25 به بررسی حیثیت جرم از جهات دعوای عمومی و دعوای خصوصی، تعریف بزه دیده شخصی، نحوه تعقیب ، موقوفی تعقیب ، ضررهای قابل مطالبه، تشریفات و تکلیف دادگاه در خصوص مطالبه ضرر و زیان و موارد حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال، ماهیت رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی ،تاثیر سقوط دعوی عمومی بر دعوی خصوصی و شرایط صدور قرار اناطه در مرجع کیفری می پردازد.

‌قانون اصلاح ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

‌‌قانون اصلاح ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ ‌

بخش اول _فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات مورخ 24/03/1394

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

– تعریف آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن

متن کامل منشور حقوق شهروندی 12 دی ماه 1395

متن کامل منشور حقوق شهروندی 12 دی ماه 1395 بسم‌الله الرحمن الرحیم مقدمه حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران […]

‌قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸

قانون مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۵ دی ماه ۱۳۳۸

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 03/02/1373

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 03/02/1373 ‌فصل اول – کلیات ‌ماده ۱ – جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی‌ها کلیه دستگاه‌ها و‌مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست‌های مقرر در این قانون را رعایت نمایند. ‌ماده ۲ […]

ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392

ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 در بیان تشکیلات و صلاحیت دادگاه انقلاب بیان می دارد: دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان تشکیل می شود. این دادگاه برای رسیدگی به جرایم موجب مجازات مندرج در بند های الف،ب،پ و ت ماده 302 این […]

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 با الحاقات 1394

قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392 با الحاقات 1394 ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری ایران در خصوص حق داشتن وکیل برای متهم بیان میدارد. ماده ۴۸ ـ با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وكيل نمايد. وكيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاكرات، […]

ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید 1392 با اصلاحات 1394

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری جدید 1392 با اصلاحات 1394 ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید 1392 با اصلاحات سال 1394  اعلام میدارد. به جرايم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود: الف ـ جرايم موجب مجازات سلب حيات ب ـ جرايم موجب حبس ابد (اصلاحي ۲۴/۳/۱۳۹۴) پ ـ جرايم موجب مجازات قطع […]