بایگانی دسته‌ی: حقوق بین الملل

حقوق بین الملل به بررسی قوانین صالح در رسیدگی به مسائل اشخاص حقیقی و حقوقی در سطح بین الملل می پردازدو به پاسخ نسبت به سوالات مربوط به صلاحیت های بین المللی مراجع قضائی، راه کارهای دفاع از حقوق افراد در سطح بین المللی با تکیه بر وکالت و داوری بین المللی می پردازد.

مواد 976 تا 991 قانون مدنی با آخرین اصلاحات تا 1402

تابعیت ایران

مواد 976 تا 991 قانون مدنی با آخرین اصلاحات تا مهر ماه یکهزار و چهارصدو دو هجری شمسی به بررسی قوانین مرتبط با تابعیت اشخاص می پردازد.در ذیل به ارائه مواد فوق می پردازیم. كتاب دوم – در تابعيت ماده 976 قانون مدنی اشخاص ذيل تبعه ايران محسوب ميشوند: 1 – كليه ساكنين ايران باستثناي […]

داوری بین المللی

داوری بین المللی

داوری بین المللی داوری بین المللی، داوری بین دو دولت است. همانطور که ممکن است اشخاص، اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره و سخن گفتن نتوانند آن را حل نمایند، دولت ها نیز ممکن است اختلافاتی پیدا کنند و با مذاکره نتوانند آنها را حل کنند. البته به طور سنتّی یکی از راههای حل و […]

ساده خوان حقوق جزا – ماده 4

مرز زمینی، هوایی و دریایی ایران تعیین کننده رسیدگی به جرمی است که تمام یا قسمتی از آن ذر ایران واقع شده است.