بایگانی دسته‌ی: تحلیل آراء نظریات مشورتی

مطالبه خسارات مازاد بر دیه

مطالبه خسارات مازاد بر دیه درصورتی که هزینه های پزشکی و درمانی زیاندیده بیش از مبلغ دیه مأخوذه به موجب حکم دادگاه کیفری باشد، هزینه های مازاد بر دیه از باب مسئولیت مدنی، تسبیب و قاعده لاضرر از مسبب خسارات وارده قابل مطالبه است. مفاد رای مستندات: ماده 331 قانون مدنی- شماره دادنامه قطعی : […]

شماره ۱۶۷۸

شماره ۱۶۷۸ خلاصه رای: رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار  وراثت در مواردی که مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می نماید. حکم شماره ۱۶۷۸- ۱۳۲۹/۱۰/۲۳ الف) زنی از دادگاه بخش تهران تقاضای صدور تصدیق انحصار وراثت نموده و توضیح داده که شوهر من […]

نظریه مشورتی درباره وکیل دادگستری (قسمت چهارم)

استعلام وکیلی که در پرونده تمکین و نفقه وکیل زوج بوده که پس از رسیدگی ماهوی توسط دادگاه به سود موکل حکم بر الزام زوجه به تمکین گرفته ایضاً حکم بر بی‌حقی زوجه برای نفقه به نفع موکل دریافت کرده آیا متعاقباً می‌تواند در دعوی طلاق وکیل زوجه باشد (طلاق ناشی از عسر و حرج) […]

نظریه مشورتی درباره وکیل دادگستری (قسمت سوم)

استعلام وفق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ داشتن لیسانس حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی برای اخذ پروانه کارآموزی ضروری است از طرف دیگر در چند سال اخیر دانشگاه علمی کاربردی مدارک لیسانس تحت عنوان رشته حقوق ثبت، حقوق کیفری و نظایر آن صادر می‌کند که به لحاظ […]

نظریه مشورتی درباره وکیل دادگستری (قسمت دوم)

استعلام چنان‌چه وکیل صرفاً در حد یک لایحه یا جلسه رسیدگی در دعوا شرکت کرده باشد یا اصلاً حضور نیافته باشد؛ اما حکم به نفع موکل وی صادر شده باشد، آیا می‌توان به میزان کاری که انجام داده است حق‌الوکاله به وی تعلق بگیرد؟ روش محاسبه چگونه است؟ و آن‌که اساساً حق‌الوکاله به وکیل تعلق […]

نظریه مشورتی درباره وکیل دادگستری (قسمت اول)

استعلام ‌در جایی که خواسته دعوا غیر منقول است و وکیل خواهان ضمن تقویم آن بر اساس ارزش منطقه‌ای تمبر باطل کرده است هزینه تمبر وکالت‌نامه وکیل چگونه محاسبه می‌شود؟ معیار ارزش منطقه‌ای خواسته غیر منقول است یا ارزش تقویمی یا معیار خواسته واقعی؟ در این مورد ۴ نظر در رویه قضایی وجود دارد. الف) […]