یکی از مشاغل فارغ التحصیلان رشته حقوق قضاوت است که از طریق شرکت در آزمون مربوطه و طی کردن مراحل مصاحبه و گزینش می توانند به عنوان قاضی فعالیت نمایند. آدرس کلیه شعب دادگاه ها، دادسراها و شوراهای حل اختلاف شهر مشهد بصورت اختصاصی توسط آوای رهنما به همراه مسیریابی و شماره های تماس در این صفحه گرد آوری شده است.

مجتمع قضایی امام خمینی (چهار طبقه)

ابتدای بلوار شهید مدرس (دروازه طلایی) – شماره تماس: ۰۵۱۳۲۲۲۲۱۵۲ الی ۹

مجتمع قضایی ثامن (حرم مطهر)

اول خیابان نواب صفوی، مقابل پیر پالان دوز – شماره تماس: ۰۵۱۳۳۶۸۱۰۷۰

دادسرای عمومی وانقلاب  شهید کامیاب (صدف)

بلوار وکیل آباد، ابتدای خیابان صدف – شماره تماس: ۰۵۱۳۸۶۸۰۹۹۰

مجتمع اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی مشهد (وکیل آباد)

بلوار وکیل آباد، وکیل آباد ۸ – شماره تماس: ۰۵۱۳۸۵۳۹۰۲۱

مجتمع قضایی شهید رجایی (کوهسنگی) و دادگاه انقلاب

خیابان کوهسنگی، میدان الندشت – شماره تماس: ۰۵۱۳۸۴۶۰۳۷۰

مجتمع قضایی شهید هاشمی نژاد

خیابان گاراژدارها، بین کوشش ۲۷ و ۲۹ – شماره تماس: ۰۵۱۳۳۴۴۰۴۴۷

مجتمع دادگاه های تجدید نظر استان (اداره کل دادگستری خراسان رضوی) و دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی

بلوار شهید ساجدی ، حدفاصل ساجدی ۷ و ۹، ساختمان دادگاه های تجدید نظر و کیفری استان خراسان رضوی – شماره تماس: ۰۵۱۳۶۱۵۲۳۵۵

لیست دادگاه های خانواده مشهد

مجتمع قضایی شهید مطهری

بولوارشفا-نبش شفای 30 – شماره تماس: 05137527531

مجتمع قضایی شهید کامیاب

بلوار وکیل آباد، صدف – شماره تماس: ۰۵۱۳۸۶۸۰۹۹۰

مجتمع قضایی شهید بهشتی

بلوار وحدت ،اول رضاییه – شماره تماس: 05133661280

لیست شعب شورای حل اختلاف مشهد

شورای حل اختلاف مجتمع شماره یک

شعب ۱، ۴، ۱۰-۶، ۱۷-۱۳، ۲۹ الی ۲۶ و ۳۵ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: خیابان عبادی – روبروی عبادی

تلفن: 0513۳۲۳۴۲۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شماره دو

شعب ۵۴ الی ۵۱ و ۲۲۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.
آدرس: بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۳۱ – جنب تعزیرات حکومتی
تلفن: ۰۵۱۳۷۲۴۴۶۵۸

شورای حل اختلاف مجتمع شماره سه

شعب ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۵۰، ۱۵۴، ۱۵۹، ۱۶۱، ۱۶۴، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۷۲ الی ۱۶۹ و ۱۷۸ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار شهید قرنی – نبش قرنی ۲۸
تلفن: 051۳۷۲۵۷۸۰۴

شورای حل اختلاف مجتمع شماره چهار

شعب ۲۲، ۱۸۳، ۱۸۴ و ۱۹۴ الی ۱۸۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار دانش آموز – نبش دانش آموز ۲
تلفن: 051۳۸۶۵۵۶۹۱

شورای حل اختلاف مجتمع شماره پنج

شعب ۲۴۱، ۲۴۳، ۲۴۵، ۲۴۷، ۲۵۵-۲۴۹، ۲۵۷، ۲۵۹ و ۲۶۶ الی ۲۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: رسالت – میدان میرزا کوچک خان
تلفن: 051۳۲۵۶۲۲۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شماره شش

شعب ۳۰۴-۳۰۱، ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۱۰، ۳۱۲، ۳۱۴، ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۲۰ و ۳۲۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: قاسم آباد – اندیشه ۸
تلفن: 051۳۶۶۳۵۲۷۲

شورای حل اختلاف مجتمع چهار و شش ادغام و به نشانی زیر انتقال یافته است:

آدرس:‌ بولوار کوثر – کوثر ۱۵
تلفن:  051۳۸۸۲۴۵۵۲

شورای حل اختلاف مجتمع ثامن

شعب ۱۸ و ۱۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار طبرسی
تلفن: 0513۳۶۸۱۰۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شهید رجایی

شعب ۳، ۱۱، ۱۶ و ۱۸۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: کوهسنگی – فلکه الن دشت
تلفن: ۰۵۱۳۸۴۶۰۳۷۰

شورای حل اختلاف کمیته امداد امام خمینی

شعبه ۳۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار مدرس – کمیته امداد امام خمینی
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۳۸۷۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع قضایی امام خمینی

شعبه ۲۳۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار مدرس – مجتمع قضایی امام خمینی
تلفن: ۰۵۱۳۲۲۲۲۱۵۱

شورای حل اختلاف زندان

شعب ۲۲۰ و ۲۲۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار وکیل آباد – زندان مرکزی
تلفن: 051۳۸۶۷۹۰۱۱

شورای حل اختلاف مجتمع بهشتی

شعب ۲۶۹ و ۲۷۰ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: کوی رضائیه – بلوار امت
تلفن: ۰۵۱۳۳۶۸۵۰۰۵

شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۹

شعبه ۱۸۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: انتهای خیابان امام رضا (ع) – ترمینال مسافرتی
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۱۵۴۷۰

شورای حل اختلاف مجتمع شهید مطهری

شعب ۹۲ الی ۸۹ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار شفا
تلفن: 051۳۷۵۲۷۵۳۱

شورای حل اختلاف مجتمع کامیاب

شعب ۱۵۷، ۱۸۵، ۱۹۶ و ۲۱۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: وکیل آباد – بلوار صدف
تلفن: 051۳۸۶۸۰۸۰۲

شورای حل اختلاف مجتمع بهداشت

شعب ۳۶۸ الی ۳۶۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: بلوار مدرس ۲
تلفن: ۰۵۱۳۸۵۹۵۱۹۵

شورای حل اختلاف با کد شعب ۴-۲۱۲۶۱۲۲

شعب ۵۰۸ الی ۵۰۶ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع شده‌اند.

آدرس: مدرس ۶

شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۶

شعبه ۲۵ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: خیابان کوهسنگی – خیابان دکتر بهشتی ۴۰ – پلاک ۱۰۹

شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۸۶

شعبه ۱۰۴ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: ملک آباد – روبروی بسیج

شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۴۹

شعبه ۱۶۲ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: مستقر در ستاد دیه مشهد

شورای حل اختلاف با کد شعبه ۲۱۲۶۰۲۸

شعبه ۳۱ شورای حل اختلاف مشهد در این مجتمع واقع است.

آدرس: بلوار فردوسی – خیابان ثمانه ۵ – پلاک ۷۸