پیش دانشگاهی دخترانه بزرگسالان دولتی تدین

ناحيه ۱ – آدرس: کوى طلاب خیابان رسالت رسالت 18پ 5

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۰۰۷۱۰

پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی
فائزه

ناحيه 3 – آدرس: خیابان دانشگاه دانشگاه 16

تلفن: ۰۵۱۳۸۵۴۹۷۰۹

پیش دانشگاهی دخترانه بزرگسالان غیردولتی سوره

ناحيه ۳ – آدرس: اول خیابان سناباد ازطرف میدان سعدى

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۰۵۵۶

پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی
البرز

ناحيه ۴ – آدرس: خیابان سناباد بین ارم و کلاهدوز

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۴۱۸۴۹

پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
فیوضات

ناحيه 4 – آدرس: ایستگاه سراب کوچه سجادى

تلفن: ۰۵۱۳۲۲۲۵۹۰۰

دبیرستان دخترانه دولتی
زکیه

ناحیه 4 – آدرس: مشهد، فرامرز عباسی 36

تلفن: 05136057510

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی شمس

ناحيه ۴ – آدرس: انتهاى بلوارسجاد نرسیده به پل هوایی حاشیه خیابان

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۶۸۳۲۱

دبیرستان دخترانه دولتی
ریحانه النبی

ناحيه ۴ – آدرس: آخرعامل 20مترى حجت حجت 17

تلفن: ۰۵۱۳۷۲۴۱۳۱۲

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه دولتی
بی بی فاطمه عاصمی

ناحيه ۴ – أدرس: بلوار ابوطالب 20مترى حجت میدان شهید ابراهیم وکیلی

تلفن: ۰۵۱۳۷۲۴۱۶۶۷

دبیرستان دخترانه دولتی
الزهرا

ناحيه ۴ – أدرس:  خیابان خواجه ربیع کوچه حسین باشی کوچه چمن افروز

تلفن: ۰۵۱۳۷۲۵۱۲۴۴

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه دولتی پروین

ناحيه ۴ – آدرس: میدان راهنمائی اول خیابان آبکوه گلچهره 1

تلفن: ۰۵۱۳۷۲۶۰۰۰۰

دبیرستان دخترانه دولتی
یاسمن

ناحيه ۴ – آدرس: چهارراه میدان بار خیابان حداد تهرانی

تلفن: ۰۵۱۳۷۲۷۴۵۶۷

دبیرستان دخترانه دولتی
محمودیه

ناحيه ۴ – آدرس: مطهری شمالی ۴۳

تلفن: ۰۵۱۳۷۳۱۰۵۹۱

دبیرستان دخترانه دولتی
شرف

ناحيه ۴ – آدرس: انتهاى مطهرى شمالی شهرک امام ایثارگران 9

تلفن: ۰۵۱۳۷۳۱۵۱۰۰

دبیرستان دخترانه دولتی
حسن ملایی

ناحيه ۴ – آدرس: بلوارخیام شمالی شهرک پردیس خیابان زمرد

تلفن: ۰۵۱۳۷۵۱۶۰۱۴

دبیرستان دخترانه دولتی
طلوع فجر

ناحيه ۴ – آدرس: کارخانه قند آبکوه سه راهی کارخانه خیابان کارگر

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۰۹۹۹

دبیرستان دخترانه غیر دولتی
ور

ناحيه ۴ – آدرس: بلوارسجاد بزرگمهر ابتداى جامی

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۳۴۳۳

دبیرستان دخترانه دولتی
شهدای بانک صادرات

ناحيه ۴ – آدرس: ششصد دستگاه پشت مسجد بعثت

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۴۴۰۴

دبیرستان دخترانه دولتی
کوثر

ناحيه ۴ – آدرس: بلوار سجاد خیابان بزرگمهر

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۵۰۲۹

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی فضیلت

ناحيه ۴ – آدرس: بلوار سجاد چهارراه بهار بهار ۴

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۷۴۲۰

دبیرستان دخترانه دولتی
دکتر عالیه ترابی زاده

ناحيه ۴ – آدرس: فلکه بوعلی شهرک آیت اله سعیدى

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۷۸۵۸

دبیرستان دخترانه دولتی
قدس

ناحيه ۴ – آدرس: اول فلسطین 26 پلاک 6 پشت آتش نشانی

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۱۹۵۱۴

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی دهخدا

ناحيه ۴ – آدرس: خیابان سلمان فارسی پلاک ۳۶

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۰۵۵۸۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی فضیلت

ناحيه ۴ – آدرس: بلوار سجاد بزرگمهر شمالی ۶

تلفن: ۰۵۱۳۷۶۸۸۶۴۱

دبیرستان دخترانه دولتی
نوربخش

ناحيه ۴ – آدرس: خیابان آبکوه خیابان دانشسرا

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۱۵۶۶

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی صاحب الزمان (ع)

ناحيه ۴ – آدرس:  مطهرى جنوبی 22پلاک 116

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۷۴۴۳

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی امام حسین (ع)

ناحيه ۴ – آدرس: میدان سعدى انتهاى سناباد

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۱۹۰۳۵

دبیرستان و پیش دانشگاهی دخترانه غیردولتی پویان

ناحيه ۴ – آدرس: راهنمایی – ابوسعیدابوالخیر – بین گلچهره و آفرین

تلفن: ۰۵۱۳۸۴۳۴۸۵۴