دبیرستان پسرانه دولتی

شرکت فرش

ناحيه 7 – آدرس: بلوار فلاحی چهارراه راه آهن حسابی 32

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۱۵۰۴

دبیرستان پسرانه دولتی
محمودیه

ناحيه 7 – آدرس: حجاب ۷۵

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۸۲۷۲

دبیرستان پسرانه دولتی

جابرابن حیان

ناحيه 7 – آدرس: امامت ۶۸

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۴۷۷۵۵

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی امیرکبیر

ناحيه 7 – آدرس: مدرس نبش مدرس 13 پلاک 45

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۵۸۴۶۱

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی

استاد شهریار

ناحيه 7 – آدرس: بلوار وکیل آباد نرسیده به به دانش آموز

تلفن: 05136070751

دبیرستان پسرانه بزرگسالان دولتی
قفلی

ناحيه 7 – آدرس: حجاب ۵۲

تلفن: ۰۵۱۳۶۲۱۴۳۳۰

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی

ادیب

ناحيه 7 – آدرس: نبش فلاحی ۷۲

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۳۱۴۸

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی
رسا (بزرگسالان رسا)

ناحيه 7 – آدرس: شاهد نبش شاهد 26

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۱۴۹۴۷

دبیرستان پسرانه دولتی
رنگرز

ناحيه 7 – آدرس: تقاطع استاد یوسفی و اندیشه

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۲۴۸۰۵

دبیرستان پسرانه دولتی
سرداران شهید

ناحيه 7 – آدرس: بولوار فلاحی ۱

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۲۷۰۶۸

دبیرستان ، پیش دانشگاهی پسرانه غیردولتی

سماء

ناحيه 7 – آدرس: امامیه ۲۳

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۳۱۰۱۱

دبیرستان پسرانه دولتی
شهید صیاد شیرازی

ناحيه 7 – آدرس: شاهد ۵۷

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۳۴۳۴۷

دبیرستان پسرانه دولتی

ملا محمد بجنوردى

ناحيه 7 – آدرس: جاده قدیم سعادت 17 بعد ازکارخانه پپسی

تلفن: 05136656203

دبیرستان پسرانه دولتی
امام خمینی

ناحيه 7 – آدرس: دانش آموز ۱۰

تلفن: ۰۵۱۳۸۹۳۲۰۴۰

دبیرستان پسرانه دولتی

حاج سید احمد خمینی

ناحيه 7 – آدرس: نبش دانش آموز ۲

تلفن: ۰۵۱۳۸۹۳۵۳۵۵

پیش دانشگاهی پسرانه دولتی
رافتی

ناحيه 7 – آدرس: قاسم آباد شاهد 15 نبش مروارید 10

تلفن: ۰۵۱۳۶۶۲۷۷۳۲