پیش دانشگاهی پسرانه دولتی
خامنه

ناحيه ۵ – آدرس: طلاب میدان عسکریه مجتمع آموزشی

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۰۵۴۴۹

پیش دانشگاهی پسرانه دولتی
آیت الله خامنه ای

ناحيه ۵ – آدرس: بلوار وحدت وحت ۷

تلفن: ۰۵۱۳۳۶۸۵۶۳۴

دبیرستان پسرانه دولتی
ابتکار

ناحيه ۵ – آدرس: مهرآباد بعد از مسجدالرضا

تلفن: ۰۵۱۳۲۵۷۱۱۰۰

دبیرستان پسرانه دولتی
جماران

ناحيه ۵ – آدرس: طلاب میدان امت

تلفن: ۰۵۱۳۲۵۹۰۰۰۰

دبیرستان پسرانه دولتی
آیت الله کاشانی

ناحيه ۵ – آدرس: طلاب خیابان وحید(دریا) وحید ۹

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۰۴۴۰۰

دبیرستان پسرانه غیردولتی
گل یاس

ناحيه ۵ – آدرس: طلاب خیابان میثم میثم 16 پلاک 25

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۳۰۸۵۸

دبیرستان پسرانه غیردولتی
گلشن اندیشه

ناحيه ۵ – آدرس: طلاب خیابان شهید مفتح مفتح 32 قبل از چهارراه اول

تلفن: ۰۵۱۳۲۷۶۶۸۲۷

دبیرستان پسرانه دولتی
آیت الله طالقانی

ناحيه ۵ – آدرس: شهرک شهید رجایی حر1 (ده مترى ساختمان) بین مه ریز 19و21

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۱۳۱۶۷

دبیرستان و پیش دانشگاهی پسرانه دولتی
حاج حبیب الله عدالتیان

ناحيه ۵ – آدرس: روبروى میدان بار رضوى شهرک اقدسیه

تلفن: ۰۵۱۳۳۷۱۵۳۰۰

دبیرستان پسرانه دولتی
جواد الائمه

ناحيه ۵ – آدرس: شهرک شهید باهنر انتهاى 30مترى طالقانی

تلفن: ۰۵۱۳۳۹۶۰۰۷۷