وکالت دادن به غیر

وکالت به غیر

وکالت به غیر چیست؟

وکالت به غیر به این معنی است که هر شخص حقیقی یا حقوقی برای حل مسائل اداری یا قضایی خود در سازمان‌های دولتی و ادارات و مراجع قضایی می‌تواند وکالت به غیر و شخصی دیگر دهد که می‌تواند وکیل دادگستری یا وکیل اداری باشد و وکیل اداری می‌تواند انجام امور قضایی مرتبط با موکل را با توکیل به غیر به وکیل دادگستری که می‌تواند کارآموز وکالت یا وکیل پایه‌یک دادگستری باشد اختیار دهد. که نسبت به حل مسائل موکل اقدام نماید. به این امر وکالت توکیل به غیر گفته می‌شود و همچنین وکالت توکیل به غیر در وکالت‌نامه‌های انجام امور اداری نیز ممکن است. وکیلی که بر اساس وکالت‌نامه اداری اختیار توکیل به غیر دارد می‌تواند بر اساس وکالت توکیل به غیر دهد. و انتقال وکالت به‌غیراز این طریق همان اعمال حق توکیل در حدود اختیارات وکالت‌نامه می‌باشد.

قانون وکالت را اینجا ببینید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *