مجازات جرم محاربه در ایران

مشاوره مجازات محاربه

مشاوره در خصوص مجازات جرم محاربه در ایران میتواند تا حدی افراد را به حقوق کیفری خود آگاه نماید .در این مقاله سعی میکنیم به بررسی شرایط مجازاتهای 4 گانه جرم محاربه از از منظر قانون مجازات اسلامی 1392، فقه اسلامی، مراجع صالح به رسیدگی به جرم محاربه و تعریف جازاتهای اعدام،صلب، نفی بلد و قطع دست راست و پای چپ محکوم به جرم محاربه بپردازیم.

حکم مجازات کیفری جرم محاربه در فقه اسلامی و قرآن و قانون جدید 1392 چیست؟

مطابق ماده 282 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محاربه دارای 4 نوع مجازات می باشد. که کشتن یا اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد مصادیق مجازات جرم محاربه می باشند.

مطابق ماده 283 قانون مجازات اسلامی انتخاب هر یک از مجازات های مقرر در ماده 282 قانون مجازات در اختیار قاضی صادر کننده رای می باشد و البته ایشان نمی تواند دو نوع از انواع مجازات های محاربه را بر محکوم علیه اعمال نماید.

مجازات اعدام برای جرم محارب به چه معنی است؟

اعدام از ریشه کلمه ع د م و به معنی از بین بردن یا کشتن می باشد و یکی از انواع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی ایران بوده که برای برخی جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی یا جرایمی مثل قتل یا تجاوز جنسی به کار میرود. و به عنوان یکی ار انتخاب های قاضی رسیدگی کننده در دادگاه انقلاب و به عنوان مجازات جرم محاربه قابل اعمال بر مجرمین جرم محاربه می باشد.

مجازات صلب برای محارب به چه معنی است؟

مجازات صلب یکی از انواع مجازاتهایی است که برای مجرمین جرم محاربه قابل اعمال بوده و به معنی این است که مجرم را از طرف سینه به چوبی به شکل صلیب به مدت 3 روز و 3 شب می کشند و دست ها به شکل صلیب بسته و  پس از مدت مذکور از صلیب پایین آورده می شود. و اگر بعد از 3 روز زنده بماند بر اساس تعالیم فقهی نمیتوان او را کشت.

 

شرایط مجازات نفی بلد برای محارب چیست؟

بلد به معنی سرزمین و شهر بوده و مجازات نفی بلد برای اتباع جمهوری اسلامی ایران به معنی تبعید از نقطه ای به نقطه دیگر از کشور ایران و مجازات نفی بلد برای اتباع خارجی مقیم کشور ایران میتواند به شکل اخراج از کشور و تحویل به کشور متبوع مجرم باشد.

شرایط نفی بلد در جرم محاربه در ماده 284 قانون مجازات اسلامی مورد تشریح قرار گرفته است و مدت ان کمتر از یک سال نمی باشد و محکوم به نفی بلد می بایست توبه نماید.

مدت تبعید در جرم محاربه چند سال است؟

مجرم به ارتکاب جرم محاربه که به مجازات نفی بلد مجکوم شده است می بایست حد اقل یک سال در شرایط نفی بلد بماند. هر چند توبه کند و اگر توبه نکند همچنان در تبعید باقی می ماند.

بر اساس ماده 285 قانون مجازات اسلامی محکوم به مجازات نفی بلد از جرم محاربه باید تحت مراقبت باشد و نباید با دیگران معاشرت و مراودت داشته باشد.و بر اساس ماده 545 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 این شخص به دادسرای محل اجرای حکم اعزام می شود.

مجازات قطع دست راست و پای چپ در جرم محاربه

قطع دست راست و پای چپ به عنوان یکی از انواع مجازات های جرم محاربه می باشد که با انتخاب قاضی رسیدگی کننده در دادگاه انقلاب و با قطعیت حکم زیر نظر اجرای احکام کیفری اجرا می گردد.

رسیدگی به جرم محاربه در صلاحیت کدام دادگاه است؟

چنانچه مرجع تعقیب، جرم قابل انتساب به متهم یا متهمین را اتهام محاربه تشخیص دهد دادگاه انقلاب اسلامی مرجع صالح به رسیدگی به اتهام محاربه می باشد. و از آنجا که مجازات محاربه می تواند یکی از مجازاتهای مندرج در ماده 302 قانون آئین دادرسی کیفری باشد .

بر اساس ماده 297 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادگاه انقلاب در زمان رسیدگی به اتهام محاربه از رئیس و دو مستشار تشکیل می گردد. و رسیدگی با دو عضو نیز رسمیت دارد.

در صورتی که در فرایند دادرسی کیفری اتهام از محاربه به سایر جرایم کیفری مثل سرقت یا راهزنی ساده تغییر یابد. و دارای مجازات محاربه نباشد دادگاه انقلاب پرونده را به سایر محاکم دادگستری مثل دادگاه کیفری یک استان یا دادگاه کیفری دو ارسال و مرجع صالح بر اساس عنوان مجرمانه قابل انتساب به متهم مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می نماید.

شرایط تخفیف مجازات در جرم محاربه

جرم محاربه از جرائم مندرج در کتاب حدود اسلامی است و مجازات حدی قابل تخفیف یا تبدیل نمی باشد. ولی با توجه به شرایط جرم قاضی می تواند مجازات نفی بلد را انتخاب نماید.

همچنین بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی اگر جرم محاربه با اقرار ثابت شده باشد در صورت توبه مجرم حتی پس از اثبات جرم دادگاه انقلاب می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.

شرایط ساقط شدن مجازات محارب

بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی توبه محارب قبل از اینکه بر او مسلط شوند یا محارب دستگیر شود موجب سقوط حد محاربه می گردد.

مجازات شروع به جرم محاربه چیست؟

بر اساس ماده 47 قانون مجازات اسلامی شروع به جرم محاربه را میتوان شناسایی نمود و شروع به این جرم نیز دارای مجازات شروع به جرم خواهد بود

نقش مشاوره با وکیل در پرونده  با مجازات جرم محاربه چیست؟

نقش مشاوره با وکیل در پرونده کیفری با اتهام محاربه میتواند در زمان تفهیم اتهام و با نگاهی قانونمند به شرایط ایجاد جرم محاربه و متعاقبا در فرایند تحقیقات موجب تغییر عنوان اتهامی از محاربه به سایر جرائم قانون مجازات اسلامی گردد. همچنین وکیل با تسلط بر قوانین کیفری و تجربیات خود می تواند در فرایند رسیدگی به جرم محاربه در دادگاه انقلاب و عندالزوم معترضی قانون دان در اعتراض به حکم محکومیت در دیوان عالی کشور و مشاوری مطمئن برای متهمین به جرم محاربه در فرایند دادرسی باشد.

تفاوت بین مجازات محاربه زن و مرد چیست؟

ارتکاب جرم حدی محاربه توسط هر شخصی اعم از زن و مرد دارای یکی از مجازات های ذکر شده می باشد. و انتخاب مجازات به وسیله قاضی صادر کننده می باشد و تفاوتی بین زن و مرد محارب وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *