مشاور تحصیلی رشته حقوق
مصطفی راحمی مشاور تحصیلی رشته حقوق

مشاور تحصیلی رشته حقوق به بررسی وضعیت شخصیتی و علمی متقضی ورود به رشته علوم انسانی می پردازد و با شناخت وضعیت فعلی متقاضی و برآورد نقاط قوت و ضعف مخاطب مسیر پیش روی متقاضی در رشته علوم انسانی و رشته حقوق را ترسیم می نماید.

مشاور تحصیلی متقاضی رشته علوم انسانی که علاقه به تجصل در مقطع لیسانس رشته حقوق باشد میتواند او را با مسیر های رشته علوم انسانی منتهی به انتخابهایی مثل شغل وکالت، قضاوت و سردفتری یا انتخاب شغل آموزشی یا اداری حقوقی که دارای تنوع زیادی است آشنا نماید.

مشاور تحصیلی متقاضی رشته حقوق با توجه به انتخاب مسیر مبادرت به برنامه ریزی تحصیلی مورد لزوم می نماید.

آوای رهنما با تکیه بر توانمندیهای برترین دانش آموخته های علوم انسانی و رشته حقوق میتواند همیاری مطمئن در مشاوره تحصیلی رشته علوم انسانی و رشته حقوق باشد.