مالیات موسسات غیر تجاری

مالیات موسسات غیر تجاری

از آنجا که موسسه های غیر تجاری برای مقاصد غیر تجاری تشکیل می شوند مالیات این موسسات با مالیات شرکت های تجارتی متفاوت است. در صورتی که موسسه ای غیر انتفاعی و با اهداف خدمات بدون کسب منافع مادی تشکیل شود از پرداخت مالیات معاف هستند. مثل خیریه ها و در صورتی که به موسسه غیر تجارتی با اهداف انتفاعی تشکیل شود مشمول ماده 105 قانون مالیات های مستقیم می باشند و جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل‌ می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق قانون مالیاتهای مستقیم دارای نرخ جداگانه‌ای‌ می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵٪) خواهند بود.

دفتر وکالت و موسسه حقوقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *